Karriereutvikling

  • Ser du etter andre muligheter for å utvikle din karriere?
  • Er du i ferd med å gjøre valg av utdanning og yrke, men ikke vet helt hva du vil eller passer til?
  • Er du rammet av omstilling og nedbemanning i din jobb?
  • Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

Kontakt oss gjerne for en nærmere prat!

Rekruttering

Rett kompetanse og riktig person til rett jobb er CARECO sin kjernekompetanse. Rekrutternig av IT-fagspesialister er vår styrke. Vi har solid oversikt om teknologibransje og har gode referanser fra våre kunder.

Kontakt oss for en prat om samarbeid!

Konsulenttjenester

  • Trenger du bistand til å kartlegge kompetansen og synliggjøring av dette i din virksomhet?
  • Er dere rammet av nedbemanning, eller har dere ansatte som har behov for å finne en ny retning?

CARECO bistår virksomheter i kompetansekartlegging og veiledning rundt hvordan planlegge oppbemanning og nedbemanning. Vi tilbyr også Recruitment for hire og hjelper dere gjerne med større rekrutteringsprosesser. Vår styrke ligger i grundig kartlegging og forståelse av reelle ressursbehov, utfordre og samarbeide tett med våre kunder om hvordan ansettelse av riktig kompetanse vil skape økt verdi. I tillegg bistår vi virksomheter med å bygge opp gode HR-strukturer.

Kontakt oss gjerne for en nærmere prat!